Inlägg märkta: Stockholm

Omvägar och villovägar

Nuförtiden finns det ett jättebra sätt att hamna på villovägar. GPS! Vår lilla bokhandel Neva Books & Pics är ett typexempel på GPSens förträffliga villovägsförmåga. Mången gäst har knappat in Kalmarvägen i Rimforsa …och hamnat på Kalmarvägen i Kisa. För

Omvägar och villovägar

Nuförtiden finns det ett jättebra sätt att hamna på villovägar. GPS! Vår lilla bokhandel Neva Books & Pics är ett typexempel på GPSens förträffliga villovägsförmåga. Mången gäst har knappat in Kalmarvägen i Rimforsa …och hamnat på Kalmarvägen i Kisa. För